Wanderung auf dem Hertoglimburgpad - Vaals

April! April! Los geht's! Wer wandern will!

Wandeltochten in 2019 op het Hertoglimburgpad

Beste wandelaar,
Dit jaar organiseren wij weer rondwandelingen van het Hertoglimburgpad  op de route van Rolduc naar Limbourg. Daarbij maken wij gebruik van de beschreven extra rondjes in de wandelgids Hertoglimburgpad. De volgende wandeling is gepland op zondag 14 april met startpunt Vaals.
Wij maken geen gebruik van busvervoer naar het startpunt, maar gaan carpoolen vanaf de kerk op de Holz, Pastoor Wijnenplein te Kerkrade. Daar vertrekken wij om 09.30 uur. De wandeling start om 10 uur in het centrum van Vaals en leidt vandaar door een stuk prachtig Limburgs heuvelland. De totale lengte is ongeveer 12  kilometer.
Wil je meewandelen, geef je dan minimaal een week voor het vertrek op bij de penningmeester van de Stichting HLP: Dhr. Jo Heunen, per e‐mail: j.heunen@home.nl. Onder vermelding van de bestemming van de wandeling, met het aantal personen en vermeld ook hoeveel personen eventueel met je mee  kunnen rijden. Kosten voor de wandeling: € 2,50  per persoon. Maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer: NL44 RABO 0369 0032 68 t.n.v. Stichting Hertog Limburg Pad. Voor  het carpoolen rekenen wij € 3,50 te voldoen aan de chauffeur.

Zorg dat je 10 min. voor vertrek aanwezig bent.

Tenslotte, wellicht ten overvloede, wijzen wij er op dat je voor eigen risico aan de door ons georganiseerde wandeling deelneemt.

Jo Heunen
Stichting Hertog Limburg Pad

 

Wanderungen 2019 auf dem Hertoglimburgpad

Lieber Wanderer,
auch in diesem Jahr organisieren wir wieder Rundwanderungen auf der Strecke von Rolduc nach Limbourg. Hierzu verwenden wir die zusätzlichen Runden, die im Wanderführer Hertoglimburgpad beschrieben sind. Die nächste Wanderung ist für Sonntag, den 14. April mit Ausgangspunkt in Vaals geplant.
Wir, die wir in Kerkrade starten, benutzen keinen gemieteten Bus zum Ausgangspunkt, sondern fahren von der Kirche am Holz, Pastoor Wijnenplein in Kerkrade aus. Dort fahren wir um 09.30 Uhr los. Der Spaziergang beginnt um 10 Uhr im Zentrum von Vaals und führt von dort aus durch ein Stück schöne Limburger Hügel. Die Gesamtlänge beträgt ca. 12 Kilometer.
Wenn Sie mit uns einen Rundgang machen möchten, melden Sie sich bitte mindestens eine Woche vor Abreise beim Schatzmeister der HLP-Stiftung: Herrn Jo Heunen, per E-Mail: j.heunen@home.nl. an. Nennen Sie das Ziel der Wanderung, die Anzahl der Personen und auch, wie viele Personen Sie mitnehmen können. Kosten für den Spaziergang: € 2,50 pro Person. Überweisen Sie den fälligen Betrag auf das Konto: NL44 RABO 0369 0032 68 im Namen der Stichting Hertog Limburg Pad. Für Mitfahrgelegenheiten berechnen wir € 3,50, um den Fahrer zu unterstützen.

Achten Sie darauf, dass Sie 10 Minuten vor dem Beginn der Wanderung anwesend sind.

Schließlich weisen wir Sie vielleicht unnötigerweise darauf hin, dass Sie auf eigene Gefahr an dem von uns organisierten Spaziergang teilnehmen.

Jo Heunen
Stichting Hertog Limburg Pad

 

Was ist geschehen?

Wat is gebeurd?

Wandeling rond Vaals op 14 april 2019

 Op deze zonnige zondag begint de wandeling in het centrum van Vaals. Hub leidt ons vanaf hotel kasteel Bloemendal de helling op. Wij komen langs het oude kerkhof van het vroegere nonnenklooster en even verder langs het Joodse kerkhof. Wandelend door smalle weggetjes tussen de velden passeren wij daarna de vakwerkhuizen van het landelijke gehucht Wolfhaag. Daar steken wij de Belgische grens over in de richting van Gemmenich. Hier houden wij een korte pauze om een kleinigheid te eten en te drinken. In een omtrekkende beweging om de top van de Vaalser berg bereiken wij na een stevige klim het Preuswald. Langs de kant staan nog verschillende oude grensstenen met de rijksadelaar. Hier lopen wij over een deel van de pelgrimsweg vanuit Aken met langs de kanten meerdere herinneringskruisen. Uiteindelijk keren wij afdalend van de heuvels weer terug naar Vaals. Langs het piepkleine douanemuseum eindigt de wandeling weer in het centrum.

Webseite des Stichting Hertoglimburgpad: https://www.hertoglimburgpad.nl/archief

 Top