Gedenkmis ter ere van de stichter van de abdij Rolduc Ailbert d'Antoing

Een hoop op zaligverklaring leeft!

De abdij van Rolduc, gesticht door Ailbert en zijn broers in 1104, was eerst een houten kapel. Ailbert's vroomheid trok de gunst van de Graaf en de andere heren van de plaats aan die de schenkingen vermenigvuldigden. Het trok ook de lokale bevolking aan.

In 1106 schonk een edele en rijke heer Ailbert een aantal eigendommen die het mogelijk maakten om de crypte onder de abdijkerk te bouwen (de kerk zelf werd pas veel later gebouwd) en de basis te leggen voor een klooster. De crypte werd op 13 december 1108 ingewijd door de bisschop van Luik, Otbert, in aanwezigheid van de aartsbisschop van Trier, Bruno de Bretten, en de plaatselijke heren. De bisschop en de graven van Saffenberg kennen de abdij verschillende privileges toe: het bezit van de goederen, het recht op gerechtigheid over hun bezittingen, het recht om het woord van God te prediken, het recht om hun overste te kiezen, het recht om bepaalde sacramenten toe te kennen.Top